Dialog STARŠI - OTROCI

Osvobodimo se staršev - začnite jih spoštovati!

Podaj roko – naj bodo starši v oporo

Poleg dialoga s samim seboj, je dialog s starši najpomembnejši za naš razvoj. Pri tem ne gre dialoga razumeti le kot verbalno dejanje. S starši komuniciramo na različne načine. Dali so nam življenje, prenesli so gene, svojo energijo (pred, med in po spočetju) itd. Prav zaradi takšne interakcije med starši in otroci je zelo težko prekiniti z energijo povezanosti, ki obstaja med njimi. Naraven proces razdruževanja in postajajnja samostojnih osebkov se začne nekje v adolescenci. A kot kažejo rezultati dela s klienti, se ta proces le redko zaključi. Zato ta odnos pogojuje naš obsoj do smrti. Starš nikoli ne neha biti starš in otrok ne preneha biti otrok svojih staršev. Vseskozi pričakuje mnenje, pohvalo, interakcijo roditeljev, saj brez tega ne more normalno delovati.

Z različnimi tehnikami je cilj »osvoboditi« posameznika od destruktivne pretirane navezanosti posameznikov, ki privedejo do občutka posedovanja in posledično ljubosumja in podobno.

Naroči se

Kontakt