Odnos s samim seboj

Soočimo in poenotimo se s samim seboj - osvobodite svoje potomce!

Vpliv kapljice na vodno površino

Da bi poslušali druge, je potrebno najprej slišati sebe. Ko spoznamo sebe, se lahko lotimo odnosov, ki nas velikokrat pogojujejo celo življenje. To so večinoma odnosi STARŠ – OTROK, odnos med sorojenci (bratje, sestre) in odnos z življenjskim partnerjem. Večina svetovancev pride zaradi težav z enim od teh odnosov.

Velikokrat pozabimo, da nosimo s seboj energijo (polne torbe vseh izkušenj iz pretelosti) svoje preteklosti, preteklosti naših staršev (tako družine očeta kot matere – to se vidi v enakih vzorcih obnašanja, »dednih« boleznih in podobno) in da ta vzorec nato pogosto preložimo tudi na lastne otroke. Da bi sami zaživeli polno življenje in ne omejevali in pogojevali svojih otrok, se je potrebno soočiti z vsemi temi energijami, kot končen rezultat pa je, da vzpostavimo zadovoljujoč dialog z vsemi (s sabo, z družinskimi člani in tudi vsemi ostalimi osebami, ki jih v življenju srečamo).

Naroči se

Kontakt