Axis mundi - povežimo notranje vesolje z zunanjim!

Povezanost vesolja in središča Zemlje

Ko govorimo o Axis mundi, govorimo o stebru energije – osi, ki poteka iz središča zemlje do neskončnosti vesolja. Axis mundi se pojavlja tudi z drugimi imeni, kot na primer kozmična os, svetovna os, središče sveta ali steber sveta. V vseh starodavnih ljudstvih pa ima podoben pomen in težo, saj predstavlja moč narave, prepletanje svetega in posvetnega.

Profano gledano, predstavlja axis mundi pot iz kaosa k harmoniji. Gre za pot, ki povezuje središče našega planeta preko zemlje (nas - človeka) do nebes.

Vzpostavljen Axis mundi torej pomeni ravnovesje energij, tuzemsko gledano pomeni ravnovesje in povezanost okolice, v kateri živimo, ljudi s katerimi živimo, skupaj z vesoljem, ki hkrati predstavlja vseobsegajoče in naš notranji svet.

S pomočjo hipnoterapevta vzpostavite lastno os sveta, ki ima za posledico fokus, ravnovesje, izostrene občutke, dvig energije in občutek pomirjenosti.

Naroči se

Kontakt