Iskanje ravnotežja

Iskanje ravnotežja - stalna zadovoljitev potreb - dobro počutje

Iskanje ravnotežja

Ravnotežje ali balans je v življenju zelo pomembno. V vsem kar delamo, v obnašanju, v dajanju pozornosti, v odnosih, v vsem je potrebno poiskati ravnotežje. Človek ima svoje potrebe, ki so razdeljene v 5 osnovnih sklopov (William Glasser). To so potrebe po PREŽIVETJU, po LJUBEZNI in SPREJETOSTI, po ZABAVI, po SVOBODI in po MOČI. Če vse te poterbe niso v ravnotežju in niso vse stalno zmerno zadovoljene, potem se ne počutimo dobro.

Naroči se

Kontakt