Preseganje destruktivnih vzorcev lastnih družin

Prekinite destruktivne vzorce - osvobodite sebe in potomce!

Razmišljujoča opica

Vsak posameznik in tudi vsaka družina nosi določeno energijo, določene vzorce in svojo rdečo nit iz preteklosti. Na žalost so ti vzorci dostikrat destruktivni, hkrati pa »nezavedni«. Zato je ključna naloga te vzorce najprej ozavestiti, nato pa delati na njihovi odpravi. Le na tak način lahko omenjene vzorce prekinemo in jih ne prenašamo na svoje potomce.

Naloga vsakega posameznika je premagati vzorce in pridobiti čimveč izkušenj.

Naroči se

Kontakt