Prevrednotenje miselnih vzorcev

"Norost je ponavljati isto ravnanjein pričakovati drugačne rezultate." Albert Einstein

Trije pogledi

Citat Einsteina nam zelo nazorno pokaže, da smo ujetniki lastnega uma. Da bi se iz tega začaranega kroga osvobodili, je potrebno najprej svoje miselne vzorce ozavestiti, šele nato pa se lotiti vzpostavljanja novih. Ko se nove zastavi, se začne šele pot delanja na njih, da bi jih vsidrali v podzavest in bi postali nekaj »naravnega«, spontanega«.

Naroči se

Kontakt