Komunikacija

Bodimo svobodni v odnosih!

Deček sporoča - neverbalna komunikacija

Da bi poslušali druge, je potrebno najprej slišati sebe. Ko spoznamo sebe, se lahko lotimo odnosov, ki nas velikokrat pogojujejo celo življenje. To so večinoma odnosi STARŠ – OTROK, odnos med sorojenci (bratje, sestre) in odnos z življenjskim partnerjem. Večina svetovancev pride zaradi težav z enim od teh odnosov.

Velikokrat pozabimo, da nosimo s seboj energijo (polne torbe vseh izkušenj iz pretelosti) svoje preteklosti, preteklosti naših staršev (tako družine očeta kot matere – to se vidi v enakih vzorcih obnašanja, »dednih« bolezni in podobno) in da ta vzorec nato pogosto preložimo tudi na lastne otroke. Da bi sami zaživeli polno življenje in ne omejevali in pogojevali svojih otrok, se je potrebno soočiti z vsemi temi energijami, kot končen rezultat pa je, da vzpostavimo zadovoljujoč dialog z vsemi (s sabo, z družinskimi člani in tudi vsemi ostalimi osebami, ki jih v življenju srečamo).

Prav prej omenjeni odnosi pa nam grenijo tudi odnose v vsakdanjem življenju z ostalimi osebami, saj v njih (zavedno ali podzavestno) vidimo nekoga od bližnjih in se z njim enako vedemo kot s svojim sorodnikom. Potrebno je iti »čez« omenjene odnose in v nove odnose vstopati brez »prtljage«. Bodimo svobodni v odnosih!

S pomočjo hipnoterapevta se boste naučili pogovarjati se spoštljivo. Prav tako se boste naučili dajati povratne informacije, ki bodo vezane na delovanje sogovornika, ne pa na njegove osebne značilnosti in pretekla dejanja.

Naroči se

Kontakt