Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani »www.hipno-terapija.com« so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Spletna stran »www.hipno-terapija.com« je informacijski sistem, namenjen predstavitvi storitev. Upravlja jo Blaž Ćeklić s.p., Obrtniška ulica 1, 6000 Koper, v nadaljevanju ponudnik.

Uporabnik je oseba, ki dostopa do spletne strani »www.hipno-terapija.com«, v nadaljevanju uporabnik.

Z obiskom spletne strani in z oddajo kontaktnega obrazca uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani »www.hipno-terapija.com« ter se z njimi v celoti strinja.

PODATKI O PONUDNIKU

Blaž Ćeklić s.p.
Obrtna ulica 1
6000 Koper
DŠ: SI 43163793
Matična številka: 8450595000
DDV zavezanec: NE

 

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku zagotovil naslednje informacije:

Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja) Kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon), bistvene značilnosti storitve.

CENA

Ponudnik prodaja svoje storitve po cenah, ki so navedene na spletni strani v kategoriji Cenik, kjer so jasno in nedvoumno prikazane. Navedene cene so v evrih.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila storitve.

VARNOST SPLETNE STRANI

Ponudnik zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo. Uporabnik podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Za oddajo povpraševanja na spletni strani potrebuje naslednje osebne podatke:

Ime in priimek uporabnika;
Telefonsko številko uporabnika,
Elektronski naslov uporabnika.

Za posredovane osebne podatke uporabnika velja politika varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani »www.hipno-terapija.com«.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik si bo prizadeval, da bo morebitne spore z uporabnikom rešil na miren način, če pa to ne bo mogoče, je za spore med ponudnikom in uporabnikom določena pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji.

Za pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom velja pravo Republike Slovenije, predvsem določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ).

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev kadarkoli oziroma brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev velja z dnevom objave na spletni strani »www.hipno-terapija.com«.

Objavljeno dne 12. 2. 2021