Postavljanje ciljev

Fokus - SMART CILJI - osebno poslanstvo

SMART cilji

Tempo življenja nas sili, da le izvršujemo naloge. Le redko se ustavimo, resnično razmislimo, kam želimo in kako bomo to dosegli. Zato je toliko bolj pomembno postaviti si cilje (SMART cilje – S – specifične; M – Merljive; A – (Achievable) dosegljive; R – relevantne (ustrezne) in T – (time sensitive) časovno omejene) in nato določiti pot kako te cilje doseči. Še posebno to velja za športnike, ki si poleg običajnega življenja želijo dosegati pomembne cilje na svoji športni poti. S pomočjo hipnoterapevta se posameznik resnično osredotoči na cilje, ki prihajajo iz njega, poišče svoje poslanstvo in nato temu nameni ves svoj fokus.

Naroči se

Kontakt