Bolje slaba taktika za vse kot dobra za nikogar!

Vsi za enega, eden za vse

Živimo v času, ko je družba vse bolj atomizirana. Včasih so morali trenerji omejevati igralce, da se niso do poznega v noč družili, da niso popivali itd. Danes je situacija velikokrat nasprotna, soigralci se ne družijo med seboj, vsak je na svojem telefonu, v svojih mislih in prava ekipa ne obstaja. A zavedati se je potrebno, da edino homogena ekipa z ekipnim duhom lahko dosega odlične (vrhunske) rezultate.

Vsakemu športniku kolektivnega športa bi moralo biti jasno, da je boljša slaba taktika, ki se je vsi držijo, kot pa dobra taktika, ki se je ne drži nihče.

Naroči se

Kontakt