Izogibanje poškodbam

Zdrav duh v zdravem telesu

Naravno ravnovesje

Dolgoletne izkušnje so me še bolj prepričale v razmišljanju, da so vse poškodbe (in bolezni) psihosomatskega izvora. Da bi se poškodbam izognili, je zato nujno potrebno poslušati in se neprestano »usklajevati« s svojo »podzavestjo«. Le harmoničen, usklajen športnik, brez anksiznosti, stalnega strahu, valov evforičnosti, jeze in podobnih dolgotrajnih ali pretiranih čustvovanj, bo lahko ohranjal zdrav duh v zdravem telesu in se tako izgonil poškodbam.

Naroči se

Kontakt